Korony i mosty stomatologiczne

Korony i mosty stomatologiczne to stałe uzupełnienia protetyczne, pozwalające odbudować kształt i funkcję zniszczonego zęba. W odróżnieniu od urządzeń ruchomych, takich jak protezy zębowe, które można codziennie wyjmować i czyścić, korony i mosty są mocowane do istniejących zębów lub implantów i mogą być zdejmowane jedynie przez dentystę.

Korona służy do całkowitego przykrycia uszkodzonego zęba. Jej funkcją jest wzmocnienie uszkodzonego zęba oraz poprawa wyglądu i kształtu zęba. Korona może zostać także umieszczona na wierzchołku implanta, gdzie swoim wyglądem, strukturą i funkcją zastępuje ząb. Korony porcelanowe lub ceramiczne można dopasować do naturalnego zabarwienia zębów. Do innych materiałów należy złoto i stopy metali, akryl i ceramika.

Wskazania do wykonania korony:
• Zastąpienie dużych wypełnień,
• Zabezpieczenia słabego zęba przed złamaniem,
• W celu skorygowania kształtu lub położenia zęba,
• Naprawa złamanego zęba,
• Umocowanie mostu,
• Pokrycie implantu,
• Zakrycie przebarwionego lub zniekształconego zęba,
• Pokrycie zęba po leczeniu kanałowym.

W przypadku, gdy brakuje jednego lub więcej zębów wykonujemy mosty. Szpary pozostałe po brakujących zębach powodują rotację pozostałych zębów, co prowadzi do nieprawidłowości zgryzowych. Zaburzenia równowagi spowodowane brakującymi zębami mogą także być przyczyną chorób dziąseł i stawu skroniowo-żuchwowego. Mosty są mocowane do naturalnych zębów lub implantów otaczających puste przestrzenie. Zęby te, zwane filarami, służą jako punkty zakotwiczenia mostu. Do koron, które pokrywają filary, mocowany jest ząb zastępczy, określany jako element mostu. Podobnie jak w przypadku koron, pacjent ma możliwość wyboru materiału, z jakiego wykonany zostanie most. Dentysta może pomóc w podjęciu decyzji co do wyboru materiału w zależności od lokalizacji brakującego zęba (lub zębów), ich funkcji, kwestii estetycznych oraz kosztów. Mosty porcelanowe lub ceramiczne można dopasować do naturalnego zabarwienia zębów.

Leczenie rozpoczyna się od oszlifowania zęba lub zębów. Po odpowiednim opracowaniu dentysta wykonuje wycisk, na podstawie którego technik wykona korony lub mostu. Dentysta wraz z pacjentem dobierają prawidłowy odcień korony lub mostu, dopasowany do koloru istniejących zębów. Na czas wykonywania korony właściwej na opracowany ząb zakłada się koronę tymczasową.

• KORONY PORCELANOWE NA METALU – podbudową korony jest szkielet wykonany ze stopu chromo-kobaltowego. Metal w takiej koronie nie jest widoczny, jest ukryty pod porcelaną. Są to korony estetyczne i wytrzymałe, kolor dobrany do zębów pacjenta.

• KORONY PORCELANOWE NA STOPIE ZŁOTA – Podbudową korony jest szkielet wykonany ze stopu złota. Użycie złota zapewnia większą biozgodność z tkankami pacjenta oraz minimalizuje ryzyko powstania reakcji uczuleniowych na metal. Kolor porcelany jest dobierany do zębów własnych pacjenta. Są to korony estetyczne , wytrzymałe i antyalergiczne.

• KORONY PEŁNOCERAMICZNE (PRESS/CERCON) – Zapewniają najlepsze walory estetyczne. Brak podbudowy metalowej sprawia, że światło na koronach pełnoceramicznych zachowuje się w sposób naturalny, typowy dla zdrowych, własnych zębów. Korony pełnoceramiczne są bardziej przezierne dla światła, lepiej imitują naturalne zęby pacjenta. Ząb z koroną pełnoceramiczną nie jest do odróżnienia od naturalnej korony własnego zęba. Są to korony bardzo wytrzymałe. Zamiast podbudowy metalowej korony te posiadają niemetaliczny rdzeń z wysoko wytrzymałej porcelany lub tlenku cyrkonu. Tlenek cyrkonu jest materiałem o doskonałej estetyce i biozgodności (nie powoduje uczuleń).

Share:

Dodaj komentarz