Słowo o starej szkole wypełnień – AMALGAMATY

Amalgamaty są to stopy rtęci z metalami. W Europie i Ameryce mają zastosowanie w stomatologii już od prawie dwóch wieków. Do dzisiejszych czasów przetrwała opinia, że są to najlepsze materiały do bezpośredniego wypełniania ubytków w zębach bocznych. Amalgamaty konwencjonalne (niskomiedziowe) zawierają 65% srebra, 29% cyny i 6% miedzi.  W czasie wiązania amalgamatu konwencjonalnego powstaje faza…