Osteoporoza, menopauza a choroby przyzębia.

OSTEOPOROZA Ostatnie publikacje zwracają uwagę na możliwość współzależności między osteoporozą, menopauzą a chorobą przyzębia. Badania osób z osteoporozą i osteopenią wykazały, że ubytek brzegu wyrostka zębodołowego i utrata zębów są za­leżne od gospodarki hormonalnej, a przede wszyst­kim związane są z niedoborem estrogenów z powo­du wygaśnięcia czynności jajników. Niewątpliwie jest to wynikiem działania estro­genów na osteoblasty,…