Dlaczego powstaje próchnica.

Powstawanie niechcianej przez nikogo próchnicy zębów można przypisać 3 różnym czynnikom: – morfologii krwi – węglowodanom – bakteriom Bakterie jako ognisko próchnicy zębowej. W latach pięćdziesiątych Orland, Keys i wspólnicy w swoich pionierskich doświadczeniach na szczurach wykazali, że bakterie są niezbędne do powstania próchnicy zębów. Badacze ci przez 150 dni karmili jałowe szczury (ang. germ-free)…